תעודת אזרח ותיק
 
 
שוויון חברתי
 

תעודת אזרח ותיק 

 

המשרד לאזרחים ותיקים מפיק תעודות אזרח ותיק בהתאם לחוק האזרחים הותיקים, התש"ן – 1989.

התעודה נשלחת אל האזרח הוותיק בסמוך להגיעו לגיל פרישה. "אזרח ותיק" הוא תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.

במידה ולא קיבלת תעודת אזרח ותיק ניתן לפנות למשרד לאזרחים ותיקים.

להלן פרטי התקשרות לקבלת תעודת אזרח ותיק:  טלפון 02-6547025 בין השעות 8:00  ל- 16:00.

פקס 02-6547049. כתובת דוא"ל: EZRACH.VATIK@pmo.gov.il

להנפקת תעודת אזרח ותיק בשפה האנגלית יש לפנות בטלפון: 6547025- 02 בפקס: 02-6547049. תעודת אזרח ותיק בשפה האנגלית עשויה להקנות הנחות בחו"ל בהתאם לחוקי המדינה אליה נוסעים.

 


v
למידע אודות הזכויות שמקנה תעודת האזרח הוותיק, ניתן לפנות למוקד 8840* של המשרד לאזרחים
       ותיקים בטלפון
8840* בפקס 02-5605034
. או בדוא"ל INFOVATIKIM@pmo.gov.il

 

להלן טבלת גיל הפרישה:

גיל פרישה חובה לגבי גבר ואישה שנולדו עד חודש אפריל 1942

גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד מרס 1939

65

אפריל עד אוגוסט 1939

65 ו- 4 חודשים

ספטמבר 1939 עד אפריל 1940

65 ו- 8 חודשים

מאי עד דצמבר 1940

66

ינואר עד אוגוסט 1941

66 ו- 4 חודשים

ספטמבר 1941 עד אפריל 1942

66 ו- 8 חודשים

גיל פרישה לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1947

חודש הלידה

גיל הזכאות (בשנים)

עד מרס 1944

60

אפריל עד אוגוסט 1944

60 ו- 4 חודשים

ספטמבר 1944 עד אפריל 1945

60 ו- 8 חודשים

מאי עד דצמבר 1945

61

ינואר עד אוגוסט 1946

61 ו- 4 חודשים

ספטמבר 1946 עד אפריל 1947

61 ו- 8 חודשים

מאי 1947 עד דצמבר 1954

62    

   ינואר עד אוגוסט 1955* 62 ו- 4 חודשים
   ספטמבר 1955 עד אפריל 1956 62 ו- 8 חודשים

מאי עד דצמבר 1956

63   
   ינואר עד אוגוסט 1957 63 ו- 4 חודשים 
   ספטמבר 1957 עד אפריל 1958     63 ו- 8 חודשים 

מאי 1958 ואילך

64 

*דיון בנושא גיל הפרישה לנשים שנולדו לאחר שנת 1955, יתקיים בכנסת בשנת 2016, לאחר שיוגשו המלצות ועדה ציבורית לשר האוצר. 


      כדאי לדעת: הנחות והטבות הניתנות לאזרחים ותיקים:

 

·        אגרת טלוויזיה - הנחה של לפחות 50% כפי שיפורסם מעת לעת.

·         הנחות בתחבורה ציבורית - 50% בחברת דן, אגד, רכבת ישראל.

·         הנחה בארנונה- אזרח ותיק עשוי להיות זכאי לאחת מההנחות הבאות: 
·      עד 25% הנחה לגבי 100 מ"ר בלבד משטח דירת מגורים אחת בהתאם למדיניות הרשות המקומית.
·      30% הנחה לגבי 100 מ"ר  בלבד משטח דירת מגורים אחת לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו אינן עולות
 על
      
השכר הממוצע במשק.
·       הנחות במופעי תיאטרון - 50% הנחה בדמי כניסה במוסדות שונים.
·       מוזיאונים ותערוכות – 50% הנחה בדמי כניסה.
·       שמורות טבע וגנים לאומיים 50% הנחה בדמי כניסה.

          

       ·
        
הערה

      בהתאם לקבוע בתקנות האזרחים הוותיקים (תוקף תעודת אזרח ותיק), התשע"א- 2011, שנכנסו
      לתוקף ביום 18.11.2011, תעודת אזרח ותיק תהא תקפה בהתקיים אחד מאלה: 
      1. תעודת אזרח ותיק הופקה כשהיא נושאת תצלום בעליה.

      2. תעודת אזרח ותיק מוצגת עם תעודה מזהה הנושאת תצלום, שנקוב בה תאריך הלידה של בעליה
      להוכחת הגיל.

 

כדאי לדעת: הנחות לאזרחים ותיקים המקבלים השלמת הכנסה:

בריאות

·        תשלום מופחת של דמי ביטוח בריאות 

·        למקבלי הבטחת הכנסה במשך 6 חודשים, 50% הנחה בדמי ההשתתפות העצמית ברכישת
       תרופות הכלולות בסל השירותים הציבוריים.
·        למקבלי הבטחת הכנסה במשך 6 חודשים, פטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא ראשוני או
        שניוני או מרפאות חוץ.


שיכון

·        הנחה של 100% בארנונה על 100 מ"ר בלבד משטח דירת מגורים אחת. 
·     סיוע בהנחה בשכר דירה בדיור הציבורי או הפרטי בהתאם לנהלי משרד השיכון.

·        סיוע בהנחה ברכישת דירה בדיור ציבורי בהתאם לנהלי משרד השיכון.

       (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שקמונה, חל"ד).