תמיכות
 
 
מרכז ידע
 

תמיכות 

כל התמיכות

תוצאות 1-6מתוך6
סטאטוסמטהמספרמטהשם תמיכהמטהנושא  
פעיל
1השלמת השכלה יסודית למבוגריםחינוך
פעיל
2קתדראות ואוניברסיטאות עממיותחינוך
פעיל
3השגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהםניצולי שואה
סגור
4הנצחת זיכרון השואהניצולי שואה
סגור
5פרסום טיוטת מבחני תמיכה להערות הציבורחינוך
סגור
7מרכזי העשרה - המורשת היהודית הציוניתחינוך