תמיכות
 
 
נתונים
 

תמיכות 

כל התמיכות

תוצאות 1-6מתוך6
סטאטוסמטהמספרמטהשם תמיכהמטהנושא  
סגור
1השלמת השכלה יסודית למבוגריםחינוך
סגור
2קתדראות ואוניברסיטאות עממיותחינוך
פעיל
3השגת פיצויים לנרדפי הנאצים ועוזריהםניצולי שואה
פעיל
4הנצחת זיכרון השואהניצולי שואה
סגור
5פרסום טיוטת מבחני תמיכה להערות הציבורחינוך
סגור
7מרכזי העשרה - המורשת היהודית הציוניתחינוך