מכרזים וקול קורא
 
 
מרכז ידע
 

מכרזים וקול קורא 

המכרזים וקול קורא

תוצאות 1-10מתוך10
סטאטוסמטהמספר מכרזמטהשם המכרזמטהתאריך פרסוםמטהתאריך אחרון להגשהמטה
סגור
1/16מכרז-לאיתור, גיוס והפניית בני/בנות שרות לאומי לסיוע לאזרחים ותיקים.21.04.1626.05.16
פעיל
2/16קול קורא - הצטרפות לפעילות ספורט עממי - המשרד לשוויון חברתי ואשל16.02.1621.02.16
פעיל
1/13קול קורא לרשויות מקומיות – תכנית למעורבות חברתית במרכזי צעירים15.02.1614.03.16
סגור
  קול קורא לרשויות מקומיות לפתיחת כיתות ותיקים לשנת 2016-201714.01.1631.01.16
פעיל
1/15מכרז פומבי מס' 1/15 למתן שירותי ייעוץ בנושא טכנו-פדגוגיה10.12.1504.01.16
סגור
2/14מכרז פומבי מס' 2/14 - הנפקה עיטוף ומשלוח של תעודות אזרח ותיק15.09.1404.11.14
סגור
  בקשה לקבלת מידע RFI - פרויקט "סטודנטים למען אזרחים ותיקים"14.07.1428.07.14
סגור
3/12מכרז פומבי 3/12 לבחירת גוף מקצועי מלווה לפרויקט "והדרת פני זקן" 18.06.1217.07.12
סגור
2/12מכרז פתוח מספר 2/12 הפעלת מרכז לפניות ציבור של המשרד לאזרחים ותיקים05.04.1231.05.12
סגור
1/12מכרז פומבי 1/12 להקמה והפעלה של מועדון צרכנות לאוכלוסיית הוותיקים09.02.1201.05.12