תכניות עבודה
 
 
שוויון חברתי
 

תכניות עבודה 

המשרד לאזרחים ותיקים פועל לקידום ולפיתוח תכניות ושירותים עבור האזרחים הוותיקים בישראל, תוך ביצוע פרויקטים לטיוב וקידום איכות חייהם במגוון תחומים.

תוחלת החיים הגבוהה, והצמיחה המואצת של אחוז האזרחים הוותיקים באוכלוסיה, מחייבת היערכות והתאמת כלל המנגנונים הקיימים המשיקים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

עם החלטת הממשלה בדבר קיום תוכנית "חיים בגיל" – בניית תכניות אב יישוביות לאזרחים ותיקים. אנו פותחים בהובלת מהלך אשר ישנה את פני היחס לאזרח הוותיק, צרכיו והשירותים שמעניקה לו הרשות המקומית כיום. בשנת 2012 ישתתפו במיזם 100 רשויות.

על רקע השינוי שחל במהלך חייו של האזרח הוותיק, ומתוך תפיסה כי הפעילות בגיל השלישי חשובה ומשמעותית לשמירה על בריאות טובה, משקיע המשרד מחד בתוכנית לפיתוח ההתנדבות בקרב האזרחים הוותיקים, על בסיס מערך התנדבות עירוני, זאת, לצד הרחבת מסגרות התעסוקה לאזרחים ותיקים, לאלו שמעוניינים להמשיך ולעבוד.

בנוסף מתוכננת השנה הקמת מוקד שירותים ארצי שייתן לאזרח הוותיק מענה טלפוני בנושאי בריאות וקהילה, וכן ייסוד מועדון צרכנות לכל מחזיקי תעודת "אזרח ותיק".

המשרד מרחיב ומפתח את התוכניות הקיימות הפועלות לשיפור איכות חיי  האזרחים הוותיקים בכלל, ושל ניצולי השואה בפרט. תוך השקעה בהעשרת תרבות הפנאי לאוכלוסיה זו, מיצוי ומימוש זכויות, וביסוס הקשר הבין-דורי באמצעות מיזמים עם תנועות הנוער, בנות השירות הלאומי והתאחדות הסטודנטים ועוד.

המשרד לאזרחים וותיקים מוביל תפיסה חדשה בדבר האזרח הוותיק והתנהלות הממשל ביחס לאוכלוסיה זו. אלו אבני דרך הכרחיות עבור האזרחים הוותיקים של היום והחברה הישראלית בכללותה מחר.

ח"כ ד"ר לאה נס

                                                             סגנית השר לאזרחים וותיקים